Menu

+48 608 248 372

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka,
czyli druga szansa na normalne życie

Upadłość konsumencka to sądowe postępowanie przeznaczone dla osób, które stały się niewypłacalne, tj. nie mają środków m.in. na spłatę kredytów czy zaciągniętych pożyczek. Nie ma znaczenia ani wielkość zobowiązań, ani przez jaki czas dłużnik zwlekał z ich uregulowaniem. Efektem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest przede wszystkim oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, czyli umorzenie całości lub części jego długów bądź ich spłata. Postępowanie to ma na celu pomóc dłużnikowi w powrocie do normalnego życia.

UPADŁOŚĆ — od czego zacząć?

 1. Jeśli sytuacja zaczęła wymykać Ci się spod kontroli – rachunków do zapłacenia jest więcej niż pieniędzy w portfelu i na koncie bankowym, coraz częściej otrzymujesz wezwania do zapłaty lub telefony od windykatorów, być może część wynagrodzenia, renty lub emerytury zajął już komornik – nie trać głowy!
 2. Zapoznaj się z treścią naszej strony i spisz wszystkie swoje wątpliwości i pytania.
 3. Umów się na spotkanie! Wyjaśnimy całą procedurę krok po kroku. Zaproponujemy rozwiązanie dopasowane do Twojej konkretnej sytuacji. Przygotujemy kompletny wniosek. To szansa na powrót do życia bez długów.

Masz pytania? Zadzwoń!

+48 608 248 372

REWOLUCYJNE ZMIANY

24 marca 2020 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy prawa upadłościowego. Oto najważniejsze zmiany:

 1. Osoby zadłużone prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowane w taki sam sposób jak konsumenci.
 2. Po 24 marca 2020 r. będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia umyślnie. Przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, podczas ustalania planu spłaty.
 3. Procedura upadłościowa będzie prostsza i szybsza. W przypadku zadłużenia na skutek umyślnego działania lub niedbalstwa dłużnik będzie spłacał zobowiązania dłużej, tj. od 36 do 84 miesięcy. W przypadku zadłużenia niezawinionego ten czas wyniesie tylko trzy lata.
 4. Umorzenie będzie możliwe tylko w przypadku, gdy dłużnik nie posiada majątku, a także jeśli jest trwale niezdolny do spłaty zobowiązań.
 5. Nowością jest warunkowe umorzenie zobowiązań na okres 5 lat. Jeśli niezdolność do spłaty nie ma u dłużnika charakteru trwałego, pozostaje on w pięcioletnim okresie „zawieszenia”. Jeśli prze 5 lat sytuacja nie ulegnie poprawie lub nie wpłynie wniosek o ustalenie planu spłaty, następuje umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty.

TRZY NOWE ŚCIEŻKI POSTĘPOWANIA

 1. „Uproszczone” postępowanie upadłościowe
  Jest stosowane w przypadkach, gdy dłużnik nie ma majątku albo gdy jego majątek jest nieznaczny lub nadaje się do szybkiej likwidacji.
  W postępowaniu uproszczonym nie ma sędziego komisarza, a syndyk samodzielnie decyduje o sposobie likwidacji majątku upadłego. Jedynie w odniesieniu do nieruchomości i innych składników przekraczających określoną wartość syndyk ma obowiązek zawiadomić o sposobie ich likwidacji wierzycieli i sąd.

 2. Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli
  Jest wszczynane na wniosek dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Układ z wierzycielami (poza niewieloma wyjątkami) jest zawierany na okres maksymalnie 5 lat.
  Postępowanie o zatwierdzenie układu przez konsumenta odbywa się w zasadzie poza sądem.
  Tryb ten jest alternatywą dla postępowań upadłościowych o stricte likwidacyjnym charakterze. Oznacza to, że dłużnik korzystający z tego typu procedury będzie mógł zachować część swoich aktywów, np. nieruchomość. Jednocześnie, uruchomienie postępowania nie będzie zmierzało do całkowitego oddłużenia, co ma miejsce w momencie wydania przez sąd postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego niezaspokojonych w toku upadłości lub na skutek wykonania planu spłaty wierzycieli.

 3. Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami dotyczącymi upadłości przedsiębiorcy
  Sąd postanawia o takim prowadzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania.

PRE-PACK W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Jest to warta uwagi opcja polegająca na zatwierdzeniu tzw. przygotowanej sprzedaży majątku upadłego o znacznej wartości.

Taki sposób likwidacji majątku polega na złożeniu przez uczestnika postępowania wniosku o sprzedaż określonego składnika majątku na rzecz konkretnego nabywcy. Zatem jeżeli dłużnik ma mieszkanie, dom, działkę itp., które chciałby, aby dalej stanowiło własność rodziny, to jest to możliwe. Nabywcą takiego składnika majątku może być też osoba bliska, np. matka, małżonek, rodzeństwo.

Do wniosku obligatoryjnie należy dołączyć opis i oszacowanie składnika majątkowego wykonane przez biegłego sądowego. Opcja sprzedaży przygotowanej może znacząco przyspieszyć likwidację majątku i przebieg całej procedury upadłościowej.

KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Barbara Rosińska

ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 519
65-034 Zielona Góra

+48 608 248 372
 

biuro@upadlosci.zgora.pl
www.upadlosci.zgora.pl

/Upadłość-konsumencka-upadloscizgorapl

Projekt i wykonanie Brodex Radosław Rudziński