Menu

+48 608 248 372

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja

Co to jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja to postępowanie polegające na zmianie struktury gospodarczej przedsiębiorstwa. Celem jest uniknięcie upadłości dłużnika i utrzymanie podmiotu na rynku. Odbywa się to w ramach układu zawieranego między dłużnikiem a wierzycielami, w którym określa się sposób, czas i stopień zaspokojenia wierzycieli. Restrukturyzacja oznacza przemyślaną reorientację celów (misji) stosownie do zaistniałych lub nadchodzących zmian i przystosowanie do nich struktury organizacyjnej, ekonomiki, techniki i kadr przedsiębiorstwa, a wszystko po to, aby podnieść jego efektywność.

Masz pytania? Zadzwoń!

+48 608 248 372

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

1. Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu to najmniej sformalizowana forma postępowania restrukturyzacyjnego. Odbywa się w zasadzie poza sądem. Umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest idealnym narzędziem dla przedsiębiorców, którzy nie spełnili ustawowych warunków niewypłacalności, ale spodziewają się, że w niedalekiej przyszłości czekają ich problemy finansowe.

2. Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe to najczęściej wybierane przez przedsiębiorców narzędzie restrukturyzacji, pod warunkiem, że suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15%. Postępowanie to umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Przyspieszone postępowanie układowe prowadzi nadzorca sądowy, którego zgoda jest wymagana przy decyzjach wykraczających poza zwykły zarząd.

Jest to najszybsze i najprostsze postępowanie restrukturyzacyjne.

3. Postępowanie układowe

Celem tego postępowania – podobnie jak w przypadku przyspieszonego postępowania układowego – jest zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Przeznaczone jest dla tych dłużników, których suma wierzytelności spornych przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad zawarciem układu.

W tym postępowaniu również powoływany jest nadzorca sądowy, którego zgoda jest potrzebna przy wszystkich decyzjach wykraczających poza zwykły zarząd.

4. Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne zapewnia dłużnikowi najpełniejszą ochronę przed egzekucją wierzytelności, również tych zabezpieczonych rzeczowo. Postępowanie sanacyjne zakłada głęboką reorganizację całego przedsiębiorstwa. Zarząd w firmie może przejąć wyznaczony przez sąd zarządca sądowy. Postępowanie to jest przeznaczone dla przedsiębiorców znajdujących się w głębokim kryzysie finansowym. Cechuje się największym zaangażowaniem organów władzy publicznej spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Celem sanacji jest przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań.

Zalety restrukturyzacji

  1. Otwarte postępowanie restrukturyzacyjne chroni przed skutkami niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.
  2. Zobowiązania wymagalne przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną uregulowane na ustalonych przez dłużnika i zapisanych w zawartym układzie warunkach (możliwa jest m.in. redukcja zobowiązań, rozłożenie spłat na raty, odsunięcie spłat w czasie).
  3. Dłużnik – w zależności od postępowania – zyskuje ochronę przed wypowiedzeniem przez kontrahentów kluczowych umów oraz ochronę przed egzekucją.

KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Barbara Rosińska

ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 519
65-034 Zielona Góra

+48 608 248 372
 

biuro@upadlosci.zgora.pl
www.upadlosci.zgora.pl

/Upadłość-konsumencka-upadloscizgorapl

Projekt i wykonanie Brodex Radosław Rudziński